www.lasery-polska.pl
PRECOPTIC Co. ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, tel. (22) 834-12-25, fax (22) 835-54-73, e-mail: precoptic@precoptic.pl
Nanosekundowe lasery z Q-switchem -  NL300D

 

Stabilne parametry pracy, elastyczne możliwości konfiguracji wyzwalania, łątwa obsługa – to wszystko sprawia, ze nanosekundowe lasery serii NL300D doskonale nadają się do pracy w zastosowaniach PIV, zarówno w cieczach jak i gazach. Doskonałą powtarzalność parametrów pozwala na niezawodną synchronizację z urządzeniami zewnętrznymi.