www.lasery-polska.pl
PRECOPTIC Co. ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, tel. (22) 834-12-25, fax (22) 835-54-73, e-mail: precoptic@precoptic.pl
Lasery przemysłowe

 

Od chwili powstania lasery piko i nanosekundowe znalazły zastosowania w przemyśle, w różnorodnych zastosowaniach  związanych z obróbką materiałów.