www.lasery-polska.pl
PRECOPTIC Co. ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, tel. (22) 834-12-25, fax (22) 835-54-73, e-mail: precoptic@precoptic.pl

Przestrajalne źródła światła -  NT350

 

Przestrajalne lasery serii NT350 to zintegrowane w jednej obudowie: laser pompujący oraz oscylator parametryczny. System może generować do 100 mJ w bliskiej podczerwieni, łatwa obsługa, zakres przestrajania od 680 do 2600 nm. Częstość repetycji 10 lub 20 Hz. Możliwość niezależnego wyprowadzenia wiązek lasera pompującego.

Pobierz katalog