www.lasery-polska.pl
PRECOPTIC Co. ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, tel. (22) 834-12-25, fax (22) 835-54-73, e-mail: precoptic@precoptic.pl

Przestrajalne źródła światła -  NT370

 

Przestrajalne lasery serii NT370 to zintegrowane w jednej obudowie: laser pompujący oraz oscylator parametryczny. System może generować do 15 mJ w podczerwieni, łatwe przestrajanie. Praca zarówno w środkowej części widma (mid-IR, 2500 – 4400 nm) jak i w dalekiej podczerwieni (4100 – 12000 nm). Częstość repetycji 10 lub 20 Hz, nieskomplikowana obsługa i konserwacja. Możliwość niezależnego wyprowadzenia wiązek lasera pompującego.

Pobierz katalog