www.lasery-polska.pl
PRECOPTIC Co. ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, tel. (22) 834-12-25, fax (22) 835-54-73, e-mail: precoptic@precoptic.pl
Przestrajalne źródła światła

 

W oparciu o sprawdzone rozwiązania wykorzystane w laserach serii NL 300 opracowano zintegrowane systemy (laser pompujący  i OPO we wspólnej obudowie) pozwalające na przestrajanie wiązki laserowej w bardzo szerokim zakresie  - od ultrafioletu do głębokiej podczerwieni.